UMS Historia

Maja, Keziah, Emma, Dennis, Yonatan

Före 2020 har det aldrig funnits en ordentlig förening där unga med språkstörning har kunnat träffas och utbyta erfarenheter. Därför fick Riksförbundet DHB arvsfondspengar för att starta upp och utveckla det nya ungdomsförbundet Unga med språkstörning (UMS).

Under lång tid har ungdomar med språkstörning saknat en plattform för att mötas och föra sin talan. Under tre år, 2019-2022, kommer projektet ”Äntligen!” starta upp ett ungdomsförbund för dessa ungdomar.

Genom projektet ska grunden för UMS läggas, studiematerial tas fram och ungdomar få utbildning i styrelsearbete och opinionsbildning.

Projektet har också fokus på att umgås och ha kul tillsammans. Ungdomsförbundet kommer ha regelbundna sociala aktiviteter för medlemmar och intresserade ungdomar.

Under projektets gång kommer det finnas möjlighet för ungdomar att vara delaktiga i arbetet genom referensgrupper, arbetsgrupper och styrelser. Det är viktigt att det är ungdomarna som utformar UMS.

Projektet finansieras av Arvsfonden och samverkan sker bland annat med SPSM, ABF, Unga Hörselskadades riksförbund och flera skolor runt om i landet med inriktning på elever med språkstörning.