Stöd och råd

Det finns många olika hjälpmedel som kan användas i undervisningen eller på ett arbete. Ett hjälpmedel kan fungera för en person, men behöver inte passa alla. Nedan finns lite information om några av de vanligare hjälpmedlen som finns för personer som har språkstörning.