Skolgång

Barn med språkstörning har precis som alla andra barn rätt att få stöd och hjälp för att klara sin skolgång. Här kan du läsa om specialskolor och språkklasser. Du kan också läsa om vad det finns för stöd för elever med språkstörning som går integrerat i vanliga klasser.