Om UMS

Unga med språkstörning, UMS, är en förening för unga personer som har en språkstörning. Det enda kravet som finns för att bli medlem är att man måste vara mellan 13 – 30 år.

Det finns inget krav på att man ska ha en språkstörning för att man ska bli medlem, men föreningen vänder sig i första hand till unga med språkstörning.

Syftet med föreningen är att sprida kunskapen om språkstörning i samhället, att förbättra för ungdomar med språkstörning och att vi som har språkstörning ska kunna träffa och lära känna varandra.

Unga med språkstörning är en förening som är skapad med stöd av vårt moderförbund Riksförbundet DHB.