Material

Vi har tagit fram foldrar, affischer och har en egen utbildningsserie om föreningslivet och styrelsearbete. Allt material hittar ni under flikarna.

Materialet är gratis och tillgängligt att ladda ner i pdf format här. Vill du ha materialet i tryckt format så kan du beställa det genom att maila till antligen@dhb.se.